İdare Hukuku

• Resim kurum ve kuruluşların her türlü işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlığın verilmesi,
• İdari işlemlere ilişkin itiraz, başvuru ve iptal süreçlerinin takip edilmesi;
• İdari işlemlerde gerekli evrakların, yazışmaların ve dilekçelerin düzenlenmesi,
• Kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması ve düzenlenmesi,
• Kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü,
• Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda; idari mercilerde iş takibi, danışmanlık ve dava takibi hizmetinin sunulması,
• İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında her türlü uyuşmazlığın çözümü konularında
danışmanlığın verilmesi,
• İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay da açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi,

Anasayfa
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mustafa Kemal Mahallesi 2126 Sk. Gökçen Prestij İş Merkezi No: 4/6 Çankaya - ANKARA

+90 (312) 219 51 48

Copyright ©

Copyright © 2023 | Sitemizde Yer Alan İçeriklerin Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz, İzinsiz Kullanılamaz.