İcra ve İflas Hukuku

• İflasın ertelenmesi davalarında iyileştirme projesinin hazırlanması, davanın takibi,alacaklılar ile uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi,
• Ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması, teminatların paraya çevrilmesi, müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi,İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanması,
• Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılması,
• Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak icra ve iflas takibi, buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi,
• İflas davası ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması,
• Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilan edilmesi, alacaklılar ile görüşmeler, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve kabul edilmesinin sağlanması, mali dengenin korunması için tüm hukuksal yardım ve işlemlerin yapılması,
• Şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması,
• İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması,

Anasayfa
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mustafa Kemal Mahallesi 2126 Sk. Gökçen Prestij İş Merkezi No: 4/6 Çankaya - ANKARA

+90 (312) 219 51 48

Copyright ©

Copyright © 2023 | Sitemizde Yer Alan İçeriklerin Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz, İzinsiz Kullanılamaz.