Okuma : 901 | 25 Mayıs 2021 | |

İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ÜZERİNE BORÇLU ALEYHİNE 6183 SAYILI YASA

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/8556
K. 2004/13661
T. 28.5.2004
• ŞİKÂYET ( İflasın Ertelenmesi Kararı Üzerine Borçlu Aleyhine 6183 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Takipler de Dâhil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamaması )
• İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ( Karar Üzerine Borçlu Aleyhine 6183 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Takipler de Dâhil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamaması
2004/m.179/b
ÖZET: İİK.nun 179/b madde hükmü gereğince iflasın ertelenmesi kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler de durur

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : İİK.nun 179/b madde hükmü gereğince iflasın ertelenmesi kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler de durur. Bu nedenle, 8.10.2003 tarihinde iflasın ertelenmesi kararından sonra alacaklının 13.11.2003 tarihinde takip yapmasına yasal imkân bulunmadığından, bu takibin iptaline karar vermek gerekirken, durdurulmasına karar verilmesi isabetsizdir. Ayrıca şikâyeti kabul edilen borçlu kendisini vekille temsil ettirdiği halde borçlu vekili lehine ücreti vekâlete hükmedilmemesi de doğru olmadığı gibi masrafların müşteki borçlu üzerinde bırakılması da doğru değildir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 28.05.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yorum Yap

Gerekli Alanları Doldurun Aksi Halde Yorumunuz Yayınlanmayacak *
Yorumunuz Onaydan Geçtikten Sonra Yaynlanacaktır.

Anasayfa
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mustafa Kemal Mahallesi 2126 Sk. Gökçen Prestij İş Merkezi No: 4/6 Çankaya - ANKARA

+90 (312) 219 51 48

Copyright ©

Copyright © 2023 | Sitemizde Yer Alan İçeriklerin Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz, İzinsiz Kullanılamaz.