Vergi Hukuku

  • Vergi tarhı, tahakkuku ve tahsili aşamasında yaşanan hukuki problemlerin çözümü
  • Vergi cezalarına karşı yapılacak itirazlar ve dava aşamasında temsil
  • Vergi davaları
  • Maliye Bakanlığı ve vergi daireleri ile karşılaşılan sorunların sulh veya dava yolu ile çözümü
  • Vergi daireleri tadilat ve takdir komisyonları kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve gerekli hukuki prosedürün işletilmesi