• 598
  • 20/08/2017
Borçlar Hukuku

  • Borçlar Kanunu genel hükümlerini içeren sözleşmelerin hazırlanması yürürlüğe konulması.
  • Haksız fiiller, sözleşmelerden kaynaklı veya haksız fiilden kaynaklı maddi, manevi tazminat talepleri, sözleşmelerin iptali, sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüde düşme, cari hesap, alacağın temliki, borcun nakli, malvarlığının veya işletmenin devri, işletmelerin birleşmesi gibi konularda hukuki danışmanlık verilmesi.
  • Borçlar Kanunu'nun Özel Hükümler kısmında düzenlenmiş olan taşınır ve taşınmaz satımı, trampa, bağışlama, kira, hasılat kirası, ariyet, ödünç, hizmet, istisna, yayım, vekalet, itibar mektubu ve itibar emri, tellallık, vekaletsiz iş görme, komisyon, ticari mümessiller ve ticari vekalet, havale, emanet, kefalet, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, adi şirket ve diğer tüm kanunlarda yer alan sözleşme konularında hukuki danışmanlık ve anlaşmazlıkların çözümü.