• 983
  • 20/08/2017
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İş Hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler, uygulamalar, anlaşmalar
  • İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de anlaşma ve dava yoluyla çözümü
  • İş hukuku ve istihdam konularının hukuki incelemesi
  • Çalışanların devri ve hizmet sözleşmelerinin sona erdirilmesi de dahil olmak üzere birleşmeler ve devralmalar ve bölünmeler gibi şirketler hukukundan kaynaklanan işler sırasında iş hukuku meseleleri
  • Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme gizlilik sözleşmeyle ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması
  • Hizmet akitleri
  • Hizmet tespiti ve işçi alacakları davaları
  • İş Güvenliği Yasası kapsamında danışmanlık hizmetleri ve gerekli iş ortamının hazırlanması noktasında hukuki destek
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklar