• 974
  • 20/08/2017
Ticaret Hukuku

  • TTK 377. maddesine göre, İcra ve İflas Kanunu'nun 179 ve 179/b maddeleri kapsamında iflasın ertelenmesi başvurusunda bulunmak için kapsamlı iyileştirme projesi hazırlanması, davanın açılması ve sonuçlandırılması, 
  • Yapılarına ve faaliyet alanlarına göre ilgili mevzuat uyarınca şirketlere danışmanlık hizmeti sağlanması,
  • Ticari ilişkilerden doğan ihtilafların çözümü,
  • Ticaret şirketlerinin hisse devir işlemlerinin yürütülmesi,
  • Ticaret şirketlerinin ilgili mevzuata göre ana sözleşme tadilleri,
  • Malvarlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatı,
  • Acentelik Sözleşmesi, Distribütörlük Sözleşmesi, Lisans Sözleşmesi, Franchise Sözleşmesi, Satış ve Satın Alma Sözleşmesi, Finansal Kiralama Sözleşmeleri,